סמל המרכז הקהילתי

טל: 08-8571199
matnas.ganyavne@gmail.com
פקס: 08-8573584

אישור הורים לקארטינג -

הנחיות למילוי הטופס:

תוכנית:

17:00 – התכנסות במתנ"ס.

17:15 – עליה לאוטובוסים.

18:30 – קארטינג.

23:00 – חזרה משוערת.

ציוד נדרש:

אישורי הורים (מצ"ב אישור הורים)

כרטיס מגנטי של קופת חולים

בקבוק שתיה (לפחות 2 ליטר)

מומלץ להביא ארוחה קלה.

*****אין המתנ"ס אחראי לדברי ערך.

בברכה

מאיה ברנר

מנהלת מדור הנוער

לפרטים נוספים:

0529409607 מאיה

היציאה מותנת בחתימת הורים על האישור המצורף. נא להדפיס, לחתום ולהביא למתנ"ס

אישור הורים להדפסה - קארטינג

היציאה מותנת בחתימה ידנית של ההורה על אישור ההורים
לטיול לקארטינג במסגרת פרוייקט "שני על גלגלים".
הנני מצהיר כי בני/ בתי איננו/ה סובל/ ת מבעיות רפואיות.
במידה ובנכם/בתכם נוטל תרופה יש לצייד אותם ואת המדריך בנוסף.
חתימת ההורה :
תנאי השתתפות בטיול לקארטינג
כל חניך שיימצא מביא או שותה או מעשן נרגילה/ סיגריות/ סמים / אלכוהול תופסק השתתפותו בטיול.
כמו כן כל חניך שיפעל באלימות או בהתנהגות בלתי הולמת, יורחק ממטיילים ואינו ימשיך את השתתפותו בפעילות.
ההשתתפות בטיול היא זכות וחובת החניך לקחת חלק בכל הפעילויות ולהישמע להוראות כל המדריכים
חתימת ההורה:
חתימת החניך:
  • רואה חשבון במרכז
  • מועצה
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים