סמל המרכז הקהילתי

טל: 08-8571199
matnas.ganyavne@gmail.com
פקס: 08-8573584

טופס רישום לאירוע 17832

הרשמה לסטריטבול גן יבנה 2019 -

מספר משתתפים:
משתתף 1
אני החתום מעלה מצהיר בזאת כי אינני סובל מבעיות רפואיות העלולות להשפיע עלי לרעה במהלך הפעילות. אני מודע לכך שהשתתפות בפעילות היא על אחריותי הבלעדית. אני מתחייב לידע את את אחד הבוגרים (הורים, אנשי צוות, חובש) במידי על כל שינוי לרעה במצבי הבריאותי. אם במהלך הפעילות אני מרגיש אי נוחות, כאבים או כל תחושה לא טובה, איידע את הבוגרים במידי. אני מודע לכך שהמלצות הניתנות לי לא מחליפות התייעצות עם רופא, וכי אין בכוונתי להפסיק טיפול תרופתי כלשהוא ללא התייעצות רופא. ידוע לי כי העלמת מידע והצהרה לא נכונה אסורים ועלולים לגרום לי נזק רפואי
משתתף 2
אני החתום מעלה מצהיר בזאת כי אינני סובל מבעיות רפואיות העלולות להשפיע עלי לרעה במהלך הפעילות. אני מודע לכך שהשתתפות בפעילות היא על אחריותי הבלעדית. אני מתחייב לידע את את אחד הבוגרים (הורים, אנשי צוות, חובש) במידי על כל שינוי לרעה במצבי הבריאותי. אם במהלך הפעילות אני מרגיש אי נוחות, כאבים או כל תחושה לא טובה, איידע את הבוגרים במידי. אני מודע לכך שהמלצות הניתנות לי לא מחליפות התייעצות עם רופא, וכי אין בכוונתי להפסיק טיפול תרופתי כלשהוא ללא התייעצות רופא. ידוע לי כי העלמת מידע והצהרה לא נכונה אסורים ועלולים לגרום לי נזק רפואי
משתתף 3
אני החתום מעלה מצהיר בזאת כי אינני סובל מבעיות רפואיות העלולות להשפיע עלי לרעה במהלך הפעילות. אני מודע לכך שהשתתפות בפעילות היא על אחריותי הבלעדית. אני מתחייב לידע את את אחד הבוגרים (הורים, אנשי צוות, חובש) במידי על כל שינוי לרעה במצבי הבריאותי. אם במהלך הפעילות אני מרגיש אי נוחות, כאבים או כל תחושה לא טובה, איידע את הבוגרים במידי. אני מודע לכך שהמלצות הניתנות לי לא מחליפות התייעצות עם רופא, וכי אין בכוונתי להפסיק טיפול תרופתי כלשהוא ללא התייעצות רופא. ידוע לי כי העלמת מידע והצהרה לא נכונה אסורים ועלולים לגרום לי נזק רפואי
משתתף 4
אני החתום מעלה מצהיר בזאת כי אינני סובל מבעיות רפואיות העלולות להשפיע עלי לרעה במהלך הפעילות. אני מודע לכך שהשתתפות בפעילות היא על אחריותי הבלעדית. אני מתחייב לידע את את אחד הבוגרים (הורים, אנשי צוות, חובש) במידי על כל שינוי לרעה במצבי הבריאותי. אם במהלך הפעילות אני מרגיש אי נוחות, כאבים או כל תחושה לא טובה, איידע את הבוגרים במידי. אני מודע לכך שהמלצות הניתנות לי לא מחליפות התייעצות עם רופא, וכי אין בכוונתי להפסיק טיפול תרופתי כלשהוא ללא התייעצות רופא. ידוע לי כי העלמת מידע והצהרה לא נכונה אסורים ועלולים לגרום לי נזק רפואי
  • רואה חשבון במרכז
  • מועצה
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים