רכז הנוער
אורן רדעי
טל:052-8555998
פקס:08-8672199
פעילות המחלקה