רכזת צמי"ד במתנ"ס
עליזה זית דניאל
טל:052-3669675
פקס: