רכז\ת
אורה דגורקר
טל:0502106738
פקס:

 

 

פעילות המחלקה