חיפוש באתר

מנהיגות

מועצת הנוער

מועצת הנוער

מועצת הנוער היישובית הינה הגוף הרשמי של כלל גופי הנוער ביישוב. נבחריה, יעשו דרכם מבתי-הספר, תנועות הנוער, ארגוני הנוער מהיישוב.

אחת לשנה, נערכות בחירות לשבעה בעלי תפקידים: יושב ראש, סגן יושב ראש, מזכיר כללי, דובר ויושב ראש ועדת דוברות, יושב ראש ועדת נוער וקהילה, יושב ראש ועדה אתית-משפטית ומבקר. בעלי התפקידים, יחד עם כלל חברי מועצת הנוער, עוסקים בנושאים רבים ומגוונים, כולם בעלי זיקה לתלמידים, לנוער ולסדר יומם. יחד הם משמיעים את קולו של הנוער בישיבות הועדות השונות במועצה ובפגישות עם ראש המועצה. 

מעבר לעבודתם השוטפת לייצוג הנוער מול המועצה, אחראים הנבחרים גם לתפקודו השוטף של מספר אירועים ביישוב כמו: יום חילופי שלטון, יריד תעסוקה ופעילות הקיץ.

מטרות מועצת הנוער:

* להעלות לסדר היום סוגיות הקשורות לעולם הנוער בישוב ומחוצה לו.

* לטפח קבוצת הנהגה איכותית של בני נוער.

* ליצור דיאלוג בין תנועות הנוער השונות בישוב.

* ליזום פרויקטים משותפים לנוער בגן-יבנה כגון טיולים פעילויות ואירועים.

* לטפח קבוצה מייצגת של נוער בישוב ומחוצה לו.

* לעודד מעורבות של בני נוער במתרחש בישוב ובקהילה.

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות