חיפוש באתר

תנועות נוער וארגונים

הנוער העובד והלומד

נוער עובד ולומד

מתנועת נוער לתנועה חינוכית המשפיעה על דמותה של החברה הישראלית

"זכות גדולה היא, לפנינו הסתדרות נוער מיוחדת במינה, מקורית, היא צמחה על קרקע ארץ ישראלי. לא שיש לה אידיאולוגיה בעלת גושפנקה מקורית, אלא שהיא צמה פרי מצבו וצרכיו של הנוער העובד שבארץ, פרי הדאגה לסבלותיו, לגורלו ולחינוכו. היא פנתה לחוגי נוער דל ועזוב ביותר, אשר כל מחנך וכל מארגן נוער היה מואס בהם, והביאה את חניכיה למדרגה של בוני-נען, של אנשי גינוסר, של כובשי עצמם לעבודת הים. הרי זה יבול חינוכי. היא ממזגת נוער מיוצאי פולין, מעדות המזרח, מיוצאי גרמניה, מבני המשקים. היא לא קיבלה שום דבר מן המוכן, היא ודאי לא ידעה בתחילתה אם תוכל להעלות את חניכיה למפעלים חלוציים וכיבושיים, אך מתוך שעבדה את עבודתה באמונה, מתוך שהאזינה לחיי הנוער העמל יום- יום, מתוך שפתחה לפניו אשנבים לחיי תרבות לחיי-עם, למחשבת העבודה, ליצירת האח הגדול - הצליחה להעלות את הנוער שלבים שלבים, נטעה בליבו את הכרת ערכו ורצון העפלה והביאה אותו לידי כיסופים ליצירה חלוצית וברבים מאלה שעברו בית ספר זה של הנוער העובד יכולים אנו להתברך ."

- ברל כצנלסון

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות