חיפוש באתר

מכרזים

בקשה לקבלת הצעת מחיר עבור תכנון אדריכלי ועיצוב פנים מתנ"ס גן יבנה

נודה על קבלת הצעתכם למתן השירותים שבנדון 

השירותים יכללו בין היתר, את המטלות הבאות:

- מתן שירותי ייעוץ וליווי המועצה בכל השלבים וההליכים הכרוכים בהכנת המכרז עד לסיום ההליך ובחירת ההצעה הזוכה וכן בכל הנוגע לעמידת הזוכה בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז.

 

תיאור שלבי העבודה:

 

שלב ראשון - תכנון רעיוני

קבלת פרוגראמה, איסוף נתונים, הגדרת צרכים, הגדרת קונספט עיצובי, הכנת סקיצות ותוכניות עם תכנון נוכחי ותכנון עתידי.

פרזנטציה רעיונית - הגדרת פונקציות, סירקולציה, חלוקה מרחבית, מבטים וכו'

 

שלב שני - פיתוח תוכניות רעיוניות לתוכניות ביצוע:

יצירת תוכניות עבודה וכתבי כמויות לקבלן ראשי וקבלני משנה כגון:
בניה/אדריכלות
אינסטלציה אדריכלית
חשמל ותאורה אדריכלי
מיזוג אדריכלי
מסגרות
גבס
מפרט נגרות בניין
כולל תיק מכרז תוכניות ואומדן

 

שלב שלישי - עיצוב חומרים ופרטי פנים

בחירת חומרים:
ריצוף
חיפוי קירות
אלומיניום
וחומרי גמר לפנים
תאורה
נגרות

יצירת תוכניות עבודה וכתבי כמויות:
לנגרות, טקסטיל עיצוב:
בחירת גופי תאורה ,צבעים פריסות ריהוט וחיפויים

 

שלב רביעי - יישום

הגדרה וקביעת לוח זמנים וניהול תקין של תכנון מול ביצוע בשלבי הפרויקט השונים
ליווי בעלי מקצוע
וידוא השלמת שלבי העבודה בהתאם לתאריכי היעד
כולל פיקוח עליון על: סימונים בשטח עפי תוכניות עבודה לפני ביצוע, וידוא סימונים לאחר ביצוע ואישור המשך עבודה לכל בעלי המקצוע
ביקורים באתר עפי הצורך

הערה: שלבי העבודה המפורטים לעיל מתייחסים לתכנון הפנים והחוץ של המבנה

-כתיבת נוסח מלא של מסמכי המכרז, על כל ההיבטים הכרוכים בכך, לרבות היבטים טכניים.
-הכנת חוות דעת, לרבות חוות דעת לוועדת המכרזים במתנ"ס
-קיום פגישות למול נציגי המתנ"ס

 

יובהר, כי התמורה המוצעת הינה סופית וכוללת את כל מרכיבי העבודה, לרבות כל פעולה ומטלה נלוות המתבצעות במסגרתה, ולרבות החזר הוצאות נסיעה.

בכל שאלה או הבהרה ניתן לפנות לח"מ בטלפון 050-7514393 או בדוא"ל rafia@matnasim.org.il 

את ההצעה יש להגיש לא יאוחר מיום 25/12/22 באמצעות דואר אלקטרוני rafia@matnasim.org.il

לצד כל עבודה יש לציין את הפרטים הבאים: שם הארגון/תאגיד, שם הממליץ, תפקיד בארגון, מספר טלפון, מהות העבודה.


בכבוד רב,
רפי אברג'ל
מנהל המתנ"ס

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות