חיפוש באתר

מכרזים

מכרז 13 2023 לשיפוץ מתנס גן יבנה

מועצה מקומית גן יבנה

מכרז פומבי מספר 13/2023 - שיפוץ מתנ"ס

ניתן לעיין בחוברת המכרז באתר www.ganyavne.muni.il

ביום 27/4/2023 שעה 10:00 ייערך סיור משתתפים בחדר הישיבות של המועצה רחוב הרצל 6 גן יבנה (מפגש חובה)

שאלות הבהרה בכתב באמצעות דוא"ל: yakirl@gan-yavne.co.il  לידי מר דרור איוניר עד ליום 1/5/2023

מועד אחרון להגשה: עד ליום 10/5/2023 שעה 14:00 במסירה ידנית במזכירות לשכת מנכ"ל המועצה ברח' הרצל 1 גן יבנה טל: 08-8545671.

תאריך פרסום: 23/04/2023 תאריך אחרון להגשה: 10/05/2023 14:00

בכבוד רב,

מר דרור אהרון

ראש המועצה

 

מצ"ב המכרז +  מסמך תיקון והבהרה מס' 1 – מכרז מס' 13/2023 שיפוץ מתנ"ס

קישורים:צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות