סמל המרכז הקהילתי

טל: 08-8571199
matnas.ganyavne@gmail.com
פקס: 08-8573584

מכרז 12.2016 - מידען/נית תכנוני / ארכיבאי / בודק תוכניות

המשרהמכרז 12.2016 - מידען/נית תכנוני / ארכיבאי / בודק תוכניות
פרטים

100% משרה

המשרות מיועדות הן לנשים והן לגברים.

מועד הגשה אחרון: 1.5.2016 בשעות העבודה (המשרדים יהיו סגורים בחול המועד פסח).

תיאור תפקיד וטפסי מועמדות באתר המועצה 

www.ganyavne.muni.il

את הטפסים יש להגיש במסירה ידנית במזכירות לשכת מנכ"ל המועצה ברח' הרצל 1 גן יבנה טל: 08-8545671

מייל לקורות חיים
פקס
שלוחהבית ספר "סיני"
  • רואה חשבון במרכז
  • מועצה
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים