סמל המרכז הקהילתי

טל: 08-8571199
matnas.ganyavne@gmail.com
פקס: 08-8573584

טופס בקשה ביטול צהרון -

הנחיות למילוי הטופס:
  • ביטול השתתפות בצהרון  מחויב בתשלום עבור החודש בו  התקבלה ההודעה וכן עבור חודש אחד נוסף, כפיצוי קבוע ומוסכם מראש.
  • תשובה לבקשה לביטול תתקבל כשבוע לאחר הגשת הבקשה על ידי המזכירות.
  • הביטול ייכנס לתוקפו רק לאחר אישור מנהלת המתנ"ס ורכזת הצהרונים.

ניתן לשלוח הודעת ביטול באמצעות מייל או פקס ובמקרה זה יש לוודא קבלת הפקס/מייל במזכירות.

 

טלפון: 08-8571199                     פקס: 08-8573584

חובה למלא את השדות באדום

חתימה:
סמנו V ליד "אני לא רובוט"
  • רואה חשבון במרכז
  • מועצה
  • מתנסנט