חיפוש באתר

טפסים

טופס בקשה ביטול צהרון

הנחיות למילוי הטופס:

* ביטול השתתפות בצהרון מחויב בתשלום עבור החודש בו התקבלה ההודעה וכן עבור חודש אחד נוסף, כפיצוי קבוע ומוסכם מראש.

* תשובה לבקשה לביטול תתקבל כשבוע לאחר הגשת הבקשה על ידי המזכירות.

* הביטול ייכנס לתוקפו רק לאחר אישור מנהלת המתנ"ס ורכזת הצהרונים.

* הבקשה לביטול צהרון תשלח אך ורק ע"י מלוי טופס ביטול זה

חובה למלא את השדות באדום

חתימה:
צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות