לפעילות עד הבית לחצו כאן!

סמל המרכז הקהילתי

טל: 08-8571199
matnas.ganyavne@gmail.com
פקס: 08-8573584

טופס בקשה ביטול צהרון -

הנחיות למילוי הטופס:

* ביטול השתתפות בצהרון מחויב בתשלום עבור החודש בו התקבלה ההודעה וכן עבור חודש אחד נוסף, כפיצוי קבוע ומוסכם מראש.

* תשובה לבקשה לביטול תתקבל כשבוע לאחר הגשת הבקשה על ידי המזכירות.

* הביטול ייכנס לתוקפו רק לאחר אישור מנהלת המתנ"ס ורכזת הצהרונים.

* הבקשה לביטול צהרון תשלח אך ורק ע"י מלוי טופס ביטול זה

חובה למלא את השדות באדום

חתימה:
  • הצהרת נגישות
  • מועצה
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים