סמל המרכז הקהילתי

טל: 08-8571199
matnas.ganyavne@gmail.com
פקס: 08-8573584

טופס בקשה לביטול השתתפות בחוג -

הנחיות למילוי הטופס:

חובה למלא את כל השדות באדום !

ידוע לי כי בהתאם לנוהל הביטולים שפורסם, נרשם אשר מבקש לבטל את הרשמתו יחויב בתשלום בעבור חודש הפעילות הנוכחי:
  • רואה חשבון במרכז
  • מועצה
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים