חיפוש באתר

טפסים

סדנת שולם עם גופי

מצהיר/ה ומתחייב/ת כלפי המועצה המקומית גן יבנה/מתנ"ס גן יבנה (להלן: "המועצה" /"מתנ"ס"), כדלקמן:
הנני מצהיר/ה כלפי המועצה/מתנ"ס, כי אני בריא/ה וכשיר/ה פיזית ונפשית להשתתף בפסטיבל יו גן יבנה בין התאריכים 18-20.6.21
אני הח"מ מתחייב/ת בזאת למלא את כל ההוראות שהמארגנים יחליטו עליהן לפני פסטיבל יו גן יבנה ובמהלכו
מוסכם עלי שהמועצה ומי מטעמה רשאים להשתמש בצילומים שלי במהלך הפסטיבל, לפניו ובסיומו לצרכים של פרסום.
הננו מאשר/ת כי קראתי בעיון והבנתי את תוכנה ומשמעותה של התחייבותי זו, וכן את השלכותיה וכי חתמתי עליה מרצוני החופשי.
חתמו כאן
צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות