חיפוש באתר

תקנון חוגים לשנת תשפ"ג

 

 

מתנ"ס גן יבנה – נהלי רישום חוגים תשפ"ג

1. אנחנו נותנים לכם בזאת הרשאה לחייב את חשבוננו הנ"ל בהתאם להרשאה לחיוב בחשבון , את הסכומים וההפרשים מן השינויים והתוספות כמתחייב על ידינו לעיל מדי חודש בחודשו במועד הקבוע לתשלום כפי שיקבע , החל מחודש ספטמבר עד סוף שנת הפעילות לפי מספר התשלומים המפורסם.
פעילות החוגים תחל ב1/9/2022 ותסתיים בסוף חודש יוני - יולי 2023 בהתאם לחודשי הפעילות החוג.

2. אנו מתחייבים בתשלום חודשי גם אם הייתה השתתפות חלקית.

3. א. אנו מסכימים כי אם לא נעמוד בכל התשלומים יהיה המתנ"ס רשאי להפסיק את ההשתתפות התלמיד לאחר מתן התראה של 7 ימים מראש.
ב. אנו מסכימים כי למרות התחייבות המתנ"ס להפעיל את המסגרת בהמשך שנת הלימודים , הוא יהיה ראשי להחליט על ביטול הפעילות אם לא ירשמו משתתפים במספר סביר המאפשר הפעלה במתכונת הרצויה, ללא ידיעתכם והסכמתכם בהתאם למדיניות הביטולים שפורסמה זאת עד לתום מועד הפעילות בחוג/ים בו בהם אנו נוטלים חלק.

 

כמו כן אנו מודעים לתקנון המתנ"ס בהתאם לפירוט הבא:

4. ביטול השתתפות:
א. בקשות להפסקת פעילות החוגים תתקבלנה עד חודש מרץ 2023.
ב. בקשות להפסקת פעילות יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול- באתר מתנ"ס גן יבנה או במזכירות המתנ"ס. לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך מדריך החוג.
ג. באחריות המבקש לוודא קבלת הבקשה במשרדי המתנ"ס.
ד. ללא הודעת ביטול בטופס ביטול מקוון ייחשב המשתתף כממשיך בחוג לכל דבר ועניין .
ה. לא יתקיים ביטול רטרואקטיבי לחוג והחזר כספים בגינו ללא הודעה מסודרת וע"פ נוהל זה
ו. ביטול החוג מחויב בתשלום מלא של אותו חודש והמשתתף יהיה זכאי להשתתף בחוג עד סוף החודש .
ז. במקרה של ביטול חוג ע"י המתנ"ס יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.
ח. לא יינתן החזר כספי עקב אי השתתפות בשיעורים בודדים או רציפים.

5. חופשה
א. בחופשות יתקיימו החוגים כרגיל למעט חול המועד סוכות, פסח, יום הזיכרון, יום העצמאות, ל"ג בעומר, שבועות, חג יישוב וימי חג ושבת במשק.
לא יתקיימו חוגים 25 בספטמבר עד 27 בספטמבר ראש השנה
לא יתקיימו חוגים 4 באוקטובר עד 5 באוקטובר יום כיפור
לא יתקיימו חוגים 9 באוקטובר עד 17 באוקטובר חג הסוכות
לא יתקיימו חוגים 19 בדצמבר עד 26 בדצמבר חנוכה
השתתפות בעד לא ידע 6 במרץ עד 8 במרץ 2023 פורים
לא יתקיימו חוגים 5 באפריל עד 12 באפריל 2023 פסח
ביום זה, החוגים היישוביים יתקיימו עד השעה 18:00. חוגים המתחילים לאחר שעה זו, יבוטלו. 17 באפריל 2023 ערב יום הזיכרון לשואה
ביום זה, החוגים היישוביים יתקיימו עד השעה 17:00. חוגים המתחילים לאחר שעה זו, יבוטלו. 24 באפריל 2023 ערב יום הזיכרון
לא יתקיימו חוגים 25 באפריל עד 26 באפריל 2023 יום העצמאות
לא יתקיימו חוגים 8 במאי 2023 ל"ג בעומר
לא יתקיימו חוגים 25 במאי עד 26 במאי שבועות
בחישוב מחירי החוגים נלקחו בחשבון ימי החופשות ולכן , לא יהיו החזרי שיעורים בגין חופשים אלו.

6. חיסורים
א. התשלום בגין פעילות הינו חודשי ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית.
ב. אנו מתחייבים למינימום של 32 מפגשים לחוג שבועי או 64 מפגשים לחוג דו שבועי במהלך השנה.
ג. בחוגי המוסיקה יתקיימו החזרי שיעורים על מפגשים בהודעה מראש למדריך של 24 שעות ממועד השיעור.

7. תנאי התשלום
א. התשלומים לחוגים יעשו באמצעות הוראת קבע, כרטיסי אשראי או מזומן מראש לכל שנת הפעילות.
ב. רישום לביה"ס מחול - דמי העשרה בסך 40 ₪ ייגבו מכל משתתף במועד הרישום , דמי ההעשרה לא יוחזרו במקרה של ביטול מצד המשתתף וינוצלו לטובת הופעות מחול, תלבושות, כרטיסים למסיבות סיום וכד'.
ג. רישום לקורסים/סדנאות תשלום מראש לכל התקופה ללא אפשרות ביטול.
ד. משתתף שלא יתמיד בתשלומים תהיה הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק את השתתפותו וזאת לאחר התראה של שבעה ימים, ולפנות לאפיקים משפטיים.
ה. עבור המחאה שחזרה יחויב הלקוח בכיסוי הוצאות על סך 25 ₪.

8. שיעור ניסיון
א. כל משתתף רשאי להתנסות בשיעור אחד לפני ביצוע הרישום בעלות של 30 ₪ ( המתנ"ס רשאי להחליט מתי תסתיים תקופת שיעורי הניסיון).
ב. במידה והחליט המשתתף להירשם לחוג ורכש כרטיס לשיעור הניסיון , ייספר כשיעור הראשון ויהיה כלול בתשלום המלא לאותו חודש.

9. כללי
א. המתנ"ס אינו אחראי בגין נזקים לרכוש לרבות מקרים של אובדן גניבה וכד', גם לא של אביזרים רפואיים כגון : משקפיים, תותב, מכשיר שמיעה וכד'.
ב. הריני לאשר קבלת דואר אלקטרוני או הודעות בכל הנושאים הנוגעים לעדכונים ומבצעים של המתנ"ס.
ג. הריני לאשר פרסום תמונות של בני משפחתי (לרבות ילדים ) עבוד פרסום המתנ"ס.
ד. הנהלת המתנ"ס רשאית ע"פ שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות , לבטל או לאחר חוגים ולהחליף מדריך במקרה הצורך.
ה. משפחה אשר חייבת כספים למתנ"ס לא תורשה להשתתף בפעילות רשת המתנסים עד סילוק החוב.
ו. פעילות החוגים מבוטחת.
ז. המתנ"ס רשאי להרחיק ו/או להפסיק השתתפותו של נרשם בפעילות בשל הפרות משמעת ו/או התנהגות בלתי הולמת. הרחקה או הפסקה השתתפות הנרשם בפעילות בשל סיבות אלה לא תזכה את הנרשם בהחזר כספי בגין אי השתתפותו בפעילות בתקופת ההפסקה/ההרחקה.
ח. במקרה של תלונה לגבי חוג או תפקוד מדריך , ניתן לפנות בכתב (בטופס מיוחד במזכירות) לא יאוחר מ 14 יום מתאריך המקרה.
ט. ניתן להחליף בין החוגים במהלך השנה בכפוף לאישור הנהלת המתנ"ס.
י. נהלי הרישום נכתבו בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים ללא כל הבדל.

10. הנחות:
בהרשמה ליותר מחוג אחד למשתתף, תינתן הנחה של 5%.
ההנחות לא יינתנו עבור להקות, נבחרות, מוזיקה וליגות.
ההנחות יינתנו מהחוג השני ואילך – על החוג הזול מבינהם.

 

המתנ"ס שומר את הזכות לבצע שינויים בהתאם לצרכי המערכת -ט.ל.ח

 

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות