חיפוש באתר

התנדבות בקהילה

מעורבות חברתית

מעורבות חברתית

התכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" מכוונת לטפח בוגר ערכי, בעל תחושת ערך

ומשמעות, בעל יכולת ניהול עצמי, המרגיש שייכות לקהילה, לחברה ולמדינה ואחריות כלפיהן, והמוכן ליטול חלק בעיצובן ובבנייתן. התכנית מבוססת על הגישה הפדגוגית של למידה מתוך שירות, והיא מקדמת תהליך של למידה משמעותית בהדגשת היבטים עיוניים והתנסותיים של שירות משמעותי בקהילה בתהליכים מובנים ושל שיח ערכי רפלקטיבי מתמשך.

התכנית החלה לפעול בכיתה י' בחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"ה ותתפתח לליווי התלמיד גם בשנות לימודיו בכיתות י"א-י"ב, וקיומה יהיה תנאי סף לקבלת תעודת בגרות.

השנה הורחב הצע מקומות ההשמה לבני הנוער במקומות רבים ביישוב.

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות